توضیحات آیت‌الله کعبی پیرامون بیانیه‌ جامعه مدرسین درباره کمال حیدری

یک سال پیش
توضیحات آیت‌الله کعبی پیرامون بیانیه‌ جامعه مدرسین درباره کمال حیدری

آیت‌الله کعبی گفت که اطلاعیه صادر شده جامعه مدرسین درباره اظهارات کمال حیدری، بعد از مطالعه و دقت در همه نوشته ها و اظهارات ایشان در جلسات متعدد جامعه مدرسین و نیز بررسی های لازم و اتمام حجت با ایشان…

منبع: جام نیوز