دولت در خط مقدم میدان مبارزه است/ تحریم‌ها نتوانسته مانع پیشرفت ایران شود

یک سال پیش
دولت در خط مقدم میدان مبارزه است/ تحریم‌ها نتوانسته مانع پیشرفت ایران شود

رییس جمهور یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید را سرمایه گذاری ویژه و گسترده در بخش آب برشمرد و تاکید کرد که دشمنان بدانند تحریم نتوانسته ما را تسلیم و طرحهای پرشتاب توسعه ایران اسلامی را متوقف کند.

منبع: اقتصاد آنلاین