انتقاد از وعده های جهرمی درباره رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی

یک سال پیش
انتقاد از وعده های جهرمی درباره رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی

شوراها و فعالین صنفی دانشگاه های مختلف در نامه ای به وزیر ارتباطات اعلام کردند که اینترنت دانشجویان برای آموزش مجازی همچنان رایگان نشده است.

منبع: مهر