واکنش سخنگوی شورا به تغییر نام خیابان نوفل لوشاتو

یک سال پیش
واکنش سخنگوی شورا به تغییر نام خیابان نوفل لوشاتو

سخنگوی شورای شهر تهران به پیشنهاد تغییر نام خیابان نوفل لوشاتو واکنش نشان داد.

منبع: ایسنا