دولت از افزایش نرخ ارز نفع می‌برد؟

یک سال پیش
دولت از افزایش نرخ ارز نفع می‌برد؟

​برخی بر این تئوری توطئه می‌دمند که افزایش نرخ ارز کار خودشان است. کار دولت یا بانک مرکزی. اگر این سخن توسط افراد غیرکارشناس مطرح شود، می‌توان عنوان کرد که عدم آگاهی و بی‌اطلاعی باعث چنین ادعایی شده است. جای تعجب زمانی است که کارشناسان، این سخن ناصواب را اشاعه دهند.

منبع: اقتصاد آنلاین