فرمانداردیلم: دولت الکترونیک انقلاب در نظام اداری ایجاد کرد

یک سال پیش
فرمانداردیلم: دولت الکترونیک انقلاب در نظام اداری ایجاد کرد

گناوه - ایرنا - فرماندار دیلم گفت: دولت الکترونیک یک انقلابی در نظام اداری ایجاد کرده که نمونه آن الکترونیکی شدن خدمات بیمه سلامت است.

منبع: ایرنا