خبرگزاری فارس - ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان مرکزی آسمانی شد

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان مرکزی آسمانی شد

ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان مرکزی شب گذشته به دلیل ابتلا به کرونا آسمانی شد.

منبع: فارس نیوز