حمله به روحانی؛ این داستان - رئیس جمهور خزانه دارد /عبور تندروها از تهدید و ورود به فاز شایعه سازی

یک سال پیش
حمله به روحانی؛ این داستان - رئیس جمهور خزانه دارد /عبور تندروها از تهدید و ورود به فاز شایعه سازی

ایرنا نوشت: توهین و حالا هم شایعه وجود حساب بانکی خاص رییس جمهوری، فصول مختلف سریال تخریب و تضعیف دولت است. هر اندازه بزرگان کشور و نظام، گروه‌ها و جریانات سیاسی را به رعایت احترام و برادری دعوت…

منبع: خبرآنلاین