دیدار معاون وزیر دفاع عربستان با رئیس پارلمان دولت مستعفی یمن

۲ سال پیش
دیدار معاون وزیر دفاع عربستان با رئیس پارلمان دولت مستعفی یمن

معاون وزیر دفاع عربستان با رئیس پارلمان دولت مستعفی یمن در ریاض دیدار کرد.

منبع: ایسنا