ادامه مخالفت‌ها با مسکن مشارکتی/ برنامه اقدام ملی درخدمت سوداگران

۲ سال پیش
ادامه مخالفت‌ها با مسکن مشارکتی/ برنامه اقدام ملی درخدمت سوداگران

علاوه بر مخالفت نمایندگان مجلس با ساخت مسکن مشارکتی، کارشناسان نیز معتقدند روش فعلی اجرای برنامه اقدام ملی تولید مسکن که مبتنی بر شیوه مشارکتی است، به نفع سوداگران است.

منبع: مهر