خبرگزاری فارس - برخی نمایندگان امضای استیضاح وزرا را با وعده افتتاح پروژه پس می‌گیرند

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - برخی نمایندگان امضای استیضاح وزرا را با وعده افتتاح پروژه پس می‌گیرند

یک نماینده مجلس گفت: چون دارای احزاب متشکل نیستیم، ممکن است در نظارت توفیق نداشته باشیم؛ برای مثال نماینده ای می‌گوید اگر وزیر، فلان پروژه را در شهرستان راه بیندازد امضای استیضاحم را پس می‌گیرم.

منبع: فارس نیوز