اختلاف‌نظر درباره قیمت مرغ ادامه دارد / دود دعوا در چشم مردم

۲ سال پیش
اختلاف‌نظر درباره قیمت مرغ ادامه دارد / دود دعوا در چشم مردم

در حالی که اختلاف دولت و مرغداران بر سر قیمت این کالا ادامه دارد، وزارت جهاد بعنوان متولی تولید سکوت کرده و مصرف کنندگان نیز با قیمت های بالا مرغ خریداری می‌کنند.

منبع: مهر