خبرگزاری فارس - توصیه های ما به دولت دوازدهم

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - توصیه های ما به دولت دوازدهم

کسانی که دهه شصت را درک کرده اند با شنیدن نام رجایی و باهنر، رفتار انقلابی، مردمی بودن و مطیع امام بودن در ذهنشان نقش می بندد؛آیا به هنگام شنیدن نام دولتمردان دولت دوازدهم نیز چنین مفاهیمی تداعی می…

منبع: فارس نیوز