اقتصاد ایران به تماشای انواع بازی‌های مجرمانه نشسته است

۲ سال پیش
اقتصاد ایران به تماشای انواع بازی‌های مجرمانه نشسته است

حجم اعداد و ارقامی که این روزها درباره فساد برخی چهره‌های سیاسی- اقتصادی مطرح می‌شود، واقعا تکان دهنده است. غیرقابل تصور است که فردی از راه‌های قانونی به چنین ارقامی نزدیک شود.

منبع: خبرآنلاین