ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف توسط دولت واضح نیست/ قیمت مسکن حباب دارد

۲ سال پیش
ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف توسط دولت واضح نیست/ قیمت مسکن حباب  دارد

مدیرعامل سابق گروه سرمایه گذاری مسکن گفت: در هر بازاری پس از رشد و بهبود وضعیت، احتیاج به استراحت وجود دارد.

منبع: اقتصاد آنلاین