واکاوی سخنان «نصرالله» درباره یکپارچگی مقاومت؛هشدار سخت به دشمنان

۲ سال پیش
واکاوی سخنان «نصرالله» درباره یکپارچگی مقاومت؛هشدار سخت به دشمنان

اظهارات اخیر دبیرکل حزب الله لبنان درخصوص «یکپارچگی مقاومت» و اینکه حمله به یک عضو مقاومت به مثابه حمله به تمامی اجزای مقاومت است، در واقع هشدار سختی بود که نصرالله به دشمنان داد.

منبع: مهر