صدمیلیارد دلار سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی، به چه اشخاصی واگذار شده؟

۲ سال پیش
صدمیلیارد دلار سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی، به چه اشخاصی واگذار شده؟

خبر جالبی را روی یکی از سایت های معتبر داخلی خواندم که توجهم را جلب کرد. در این خبر آمده بود که رییس سازمان خصوصی سازی گفته است: « در دوازده سال گذشته بیش از یکصد میلیارد دلار سهام توسط سازمان خصوصی…

منبع: خبرآنلاین