تظاهرات عراقی‌ها در حمایت از ارتش این کشور

۲ سال پیش
تظاهرات عراقی‌ها در حمایت از ارتش این کشور

صدها عراقی‌ها در حمایت از ارتش این کشور در بغداد تظاهرات کردند.

منبع: ایسنا