جزئیات اجاره بهای خوابگاه های دولتی و خودگردان

۲ سال پیش
جزئیات اجاره بهای خوابگاه های دولتی و خودگردان

مسئول امور خوابگاه های دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به افزایش شهریه خوابگاه های دولتی و خودگردان، گفت: با وضعیت نابسامان اجاره بهای ملک نمی توان آینده خوبی برای خوابگاه ها متصور بود.

منبع: مهر