امید به پایان ۶سال خصوصی‌بازی

۲ سال پیش
امید به پایان ۶سال خصوصی‌بازی

خبر احضار و بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بی‌تردید مهم‌ترین خبری بود که در پایان هفته گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مورد تایید قرار گرفت و به این ترتیب عمر ۶ساله ریاست میرعلی‌اشرف‌عبدالله پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی کشور به پایان رسید.

منبع: اقتصاد آنلاین