مردم آمریکا گرفتار رهبران «دن‌کیشوتی» شده‌اند

۲ سال پیش
مردم آمریکا گرفتار رهبران «دن‌کیشوتی» شده‌اند

رئیس مجلس گفت: مردم آمریکا متأسفانه گرفتار رهبران «دن‌کیشوتی» شده‌اند که صحنه بین‌المللی را با توهمات و خیالات خود ترسیم می‌کنند.

منبع: مهر