ضرورت‌های تحقق مشارکت حداکثری از نظر اصلاح‌طلبان

۲ سال پیش
ضرورت‌های  تحقق مشارکت حداکثری از نظر اصلاح‌طلبان

قائم مقام حزب اتحاد ملت با طرح این سوال که تحقق مشارکت حداکثری یک ضرورت است و یا اینکه نیست، اصلاح آنچه وی برخی رویکردها نسبت به اصلاح‌طلبان می خواند را خواستار شد.

منبع: ایسنا