دختری که قوانین فیزیک را زیر پا گذاشته است

۲ سال پیش
دختری که قوانین فیزیک را زیر پا گذاشته است

وسط افسردگی این روزهای جامعه امریکا که ناشی از تیراندازی به مردم در خیابان‌ها، نژادپرستی افسارگسیخته و تجاوزهای جنسی هالیوود و کلی موارد دیگر می‌شود، می‌توان چند دقیقه‌ای را به یک واقعه تاریخی که شبیه به قصه‌های علمی تخیلی است، اختصاص داد.

منبع: اقتصاد آنلاین