بهره‌برداری از ۲ سانتریفیوژ در گام سوم/ اروپا فقط نقش بازی می‌کند

۲ سال پیش
بهره‌برداری از ۲ سانتریفیوژ در گام سوم/ اروپا فقط نقش بازی می‌کند

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفت: ما در گام سوم، ظرفیت‌های بسیار زیادی داریم که بهره‌برداری از سانتریفیوژهای پیشرفته یکی از این موارد است.

منبع: مهر