بحرین چگونه استان چهاردهم ایران شد؟

۲ سال پیش
بحرین چگونه استان چهاردهم ایران شد؟

بیستم آبان ۱۳۳۶؛ کاخ مرمر؛ جلسه هیات دولت. لایحه تقسیمات کشوری از وزارت کشور به دولت آمد و در حضور محمدرضا شاه پهلوی بررسی و تصویب شد؛ لایحه‌ای که ایران را به ۱۴ استان تقسیم کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین