با عجیب ترین قوانین رانندگی در کشورهای مختلف دنیا آشنا شوید - روزیاتو

۲ سال پیش
با عجیب ترین قوانین رانندگی در کشورهای مختلف دنیا آشنا شوید - روزیاتو

قوانین رانندگی در همه ی کشورهای دنیا یکسان نیستند، به همین دلیل ممکن است به خاطر رعایت نکردن مورد به ظاهر کوچکی مثل پوشیدن دمپایی صدها دلار جریمه شوید.

منبع: روزیاتو