وزیر انرژی انگلیس: دولت جانسون در رای عدم اعتماد پیروز می‌شود

۲ سال پیش
وزیر انرژی انگلیس: دولت جانسون در رای عدم اعتماد پیروز می‌شود

وزیر انرژی انگلیس اظهار کرد،‌ دولت بوریس جانسون در رای عدم اعتماد که از سوی حزب اپوزیسیون مطرح شده، پیروز خواهد شد.

منبع: ایسنا