روایت علم‌الهدی از عمل نشدن به توصیه رهبری در مسئله برجام

۲ سال پیش
روایت علم‌الهدی از عمل نشدن به توصیه رهبری در مسئله برجام

رهبری فرمودند بگذارید هر مقدار آنها در تعهدات عمل کردند عمل کنید اما متاسفانه این کار نشد؛ از همان اول سانتریفیوژ را حلب پاره کردند و بتون ریختند و آب سنگین اراک را از بین بردند و آنها به تعهدات عمل…

منبع: جام نیوز