ذوالقدر: چابک‌سازی بنگاه‌های اقتصادی، چاره تحریم‌ها و عهدشکنی‌هاست

۲ سال پیش
ذوالقدر: چابک‌سازی بنگاه‌های اقتصادی، چاره تحریم‌ها و عهدشکنی‌هاست

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چابک‌سازی بنگاه‌های اقتصادی را عنصر مهم و استراتژیک جهت توسعه سازمانی و چاره تحریم‌ها و عهدشکنی‌ها عنوان کرد.

منبع: ایسنا