تشویق مردم به نوسازی بافت فرسوده از سیاست‌های مهم دولت است

۲ سال پیش
تشویق مردم به نوسازی بافت فرسوده از سیاست‌های مهم دولت است

استاندار هرمزگان با اشاره به ورود توسعه گرها در راستای نوسازی بافت فرسوده در محله چاهستانی های بندرعباس، گفت: توسعه گرها مذاکرات خود را با مردم ساکن در این محله برای نوسازی واحدهای مسکونی آنها آغاز کرده اند.

منبع: ایسنا