سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام خودرویی دولت کارشکنی می‌کند

۲ سال پیش
سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام خودرویی دولت کارشکنی می‌کند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برخی افراد، گروه‌ها و به ویژه سازمان خصوصی‌سازی کارشکنی‌هایی می‌کنند تا واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا محقق نشود.

منبع: مهر