کریمه راهبرد اوکراین برای بازگرداندن این شبه جزیره را "پوچ" خواند

۲ سال پیش
کریمه راهبرد اوکراین برای بازگرداندن این شبه جزیره را

نائب رئیس پارلمان محلی کریمه امروز جمعه اظهار داشت، راهبرد جدید اوکراین برای بازگرداندن کریمه اقدامی پوچ و پوپولیستی است.

منبع: ایسنا