رفع نیازهای ۳ وزارتخانه در اولویت کاری دانشگاه ها قرار گرفت

۲ سال پیش
رفع نیازهای ۳ وزارتخانه در اولویت کاری دانشگاه ها قرار گرفت

وزیر علوم اعلام کرد: در رایزنی وزارت علوم با سه وزارتخانه کشور، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد مجموع دانشگاه ها رفع نیازهای سه وزارتخانه مذکور را در اولویت قرار دهند.

منبع: مهر