خبرگزاری فارس - سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس: آقای روحانی کِی می‌خواهد شعارهای انتخاباتی‌اش را اجرایی کند؟

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس: آقای روحانی کِی می‌خواهد شعارهای انتخاباتی‌اش را اجرایی کند؟

سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس گفت: آقای روحانی تقصیرها را به گردن دولت دهم می‌انداخت و حال هم به گردن تحریم‌ها و فقدان اختیارات می‌اندازد، پس ایشان کِی می‌خواهد شعارهای انتخاباتی خود را عملیاتی کند؟

منبع: فارس نیوز