به روز نبودن وبسایت‌هایی که باید به روز باشند

۲ سال پیش
به روز نبودن وبسایت‌هایی که باید به روز باشند

در حالی که یکی از ضروریات الکترونیکی شدن و هوشمندی، به‌روز بودن در زمینه‌های مختلف است، اخباری که این روزها در اولین صفحه‌ درگاه خدمات دولت همراه وجود دارد، به آذرماه سال گذشته مربوط است.

منبع: ایسنا