مدیرعامل هواوی: با ارتش آهنین به جنگ تحریم‌های آمریکا می‌رویم

۲ سال پیش
مدیرعامل هواوی: با ارتش آهنین به جنگ تحریم‌های آمریکا می‌رویم

اخیرا نامه ای توسط مدیرعامل هواوی نوشته شده و او در آن خطاب به کارمندان شرکت از نحوه مبارزه با تحریم های آمریکا سخن می...

منبع: دیجیاتو