خودکفایی محصولات استراتژیک معطل حکمرانی شایسته

۲ سال پیش
خودکفایی محصولات استراتژیک معطل حکمرانی شایسته

در آستانه آغاز سال زراعی جدید که دولت باید کم کم نرخ جدید خرید تضمینی گندم را اعلام کند، وزیر جهاد نیز از کسانی که به جای حمایت از تولید داخل بر طبل واردات می کوبند انتقاد کرده است.

منبع: مهر