طرح مسکن استیجاری دولتی به کجا رسید؟

۲ سال پیش
طرح مسکن استیجاری دولتی به کجا رسید؟

چندی پیش سخنگوی دولت از پذیرش پیشنهاد شهردار تهران در خصوص ایجاد مساکن استیجاری در کلانشهرها خبرداد، پیشنهادی که بر اساس آن شهرداری‌ ها بایستی مساکن اجاره‌ای با متراژ کم را در کلانشهرها فراهم‌ کنند و پیگیری آن نیز برعهده وزارت کشور  گذاشته شد.

منبع: ایسنا