میرلوحی: فعلا در آرایش سیاسی کشور جریان سوم مطرح نیست

۲ سال پیش
میرلوحی: فعلا در آرایش سیاسی کشور جریان سوم مطرح نیست

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: فعلا در آرایش سیاسی کشور جریان سوم مطرح نیست،. نواصلاح‌طلبی و نو اصولگرایی هم بیش‌تر نوعی چانه زنی داخل جریان است، وگرنه خود آن‌ها در اندازه تعیین مانیفست جداگانه و برنامه مستقل نیستند.

منبع: ایسنا