نسخه نجات بیمارستان‌های دولتی از بحران اقتصادی

۲ سال پیش
نسخه نجات بیمارستان‌های دولتی از بحران اقتصادی

رییس بیمارستان طالقانی تهران با اشاره به وضعیت و چالش‌های پیش روی بیمارستان‌های دولتی، راه‌کارهایی برای رهایی بیمارستان‌ها از مشکلات اقتصادی ایجاد شده ارایه داد و گفت: تنها نسخه نجات‌بخش تمام بیمارستان‌های دولتی ترکیب استقلال، شفافیت و پاسخگویی است.

منبع: ایسنا