خبرگزاری فارس - مراسم ترحیم برادر معاون اجرایی شورای نگهبان برگزار شد

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - مراسم ترحیم برادر معاون اجرایی شورای نگهبان برگزار شد

مراسم ترحیم مرحوم علی صادقی مقدم برادر محمدحسن صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، برگزار شد.

منبع: فارس نیوز