خبرگزاری فارس - کوربین خواهان برکناری جانسون و تشکیل دولت موقت شد

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - کوربین خواهان برکناری جانسون و تشکیل دولت موقت شد

رهبر حزب کارگر انگلیس از سران سایر احزاب خواست دولت کنونی را ساقط کرده و وی را به عنوان رئیس دولت موقت تا برگزاری انتخابات همگانی بپذیرند.

منبع: فارس نیوز