خبرگزاری فارس - انتخابات هیئت مدیرە موقت انجمن آیینی سنتی هەڵپەڕکێ استان کردستان برگزار شد

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - انتخابات هیئت مدیرە موقت انجمن آیینی سنتی هەڵپەڕکێ استان کردستان برگزار شد

نخستین مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیرە موقت انجمن آیینی سنتی هەڵپەڕکێ استان کردستان با حضور سرپرست‌تان ۴۶ گروه هنری این حوزه در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد.

منبع: فارس نیوز