دولت مستعفی کاخ معاشیق در عدن را تحویل گرفت/ حضور کمیته عربستانی برای نظارت بر روند عقب‌نشینی

۲ سال پیش
دولت مستعفی کاخ معاشیق در عدن را تحویل گرفت/ حضور کمیته عربستانی برای نظارت بر روند عقب‌نشینی

گارد حفاظتی رئیس جمهوری مستعفی یمن کاخ معاشیق در عدن را تحویل گرفت، عربستان نیز یک کمیته برای نظارت بر روند عقب‌نشینی از این شهر اعزام کرد.

منبع: ایسنا