خبرگزاری فارس - بیانیه 8 انجمن اسلامی در انتقاد از دستگیری حسن عباسی

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - بیانیه 8 انجمن اسلامی در انتقاد از دستگیری حسن عباسی

۸ انجمن اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت درباره دستگیری حسن عباسی بیانیه‌ای انتقادی صادر کردند.

منبع: فارس نیوز