خبرگزاری فارس - آمیراحمد تقوی استوانه علم و تقوا در جنوب کشور بود

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - آمیراحمد تقوی استوانه علم و تقوا در جنوب کشور بود

فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه گفت: مرحوم آمیراحمد تقوی استوانه علم و تقوا در جنوب کشور بود.

منبع: فارس نیوز