فرمانده سپاه: دشمنان اقتدار ایران را در محاسبات خود مدنظر قرار دهند

۲ سال پیش
فرمانده سپاه: دشمنان اقتدار ایران را در محاسبات خود مدنظر قرار دهند

ایران اسلامی بی تاثیر از قدرت های جهانی ،استقلال اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگی و نظامی خود را حفظ کرده و این استقلال ساختاری به الگویی بی بدیل برای جهانیان مبدل شده است.

منبع: جام نیوز