آخرین وضعیت اجرای طرح احیاء کارت سوخت در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود

۲ سال پیش
آخرین وضعیت اجرای طرح احیاء کارت سوخت در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود

کمیسیون انرژی اقدامات شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران را درخصوص آخرین وضعیت اجرای طرح احیاء کارت سوخت بررسی می‌کند.

منبع: اقتصاد آنلاین