دشمنان اقتدار ایران اسلامی را در محاسبات خود مد نظر قرار دهند

۲ سال پیش
دشمنان اقتدار ایران اسلامی را در محاسبات خود مد نظر قرار دهند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک قدرت مستقل در جهان است، گفت: ایران اسلامی بی تاثیر از قدرت های جهانی، استقلال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی خود را حفظ کرده و این استقلال ساختاری به الگویی بی بدیل برای جهانیان مبدل شده است.

منبع: ایسنا