بازگشایی مرز "خسروی" نیازمند اعلام کتبی دولت عراق است

۲ سال پیش
بازگشایی مرز

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌های بسیار برای بازگشایی مرز خسروی گفت: امیدها در این زمینه افزایش یافته، اما تا اعلام کتبی دولت عراق هیچ چیز در این زمینه قطعیت ندارد.

منبع: ایسنا